JobThai
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลตาแห่งแรกในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นด้านดวงตา อย่างไม่หยุดยั้ง เป็นรากฐานการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับในวงการจักษุวิทยาของโลก และยังเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวิทยาการ และเทคโนโลยีการรักษาตาของไทย ให้เทียบเท่าสากล “ จักษุ รัตนิน ” โรงพยาบาลเฉพาะทางตาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนิน จักษุแพทย์ ผู้วางรากฐานและดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งยังเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยลักษณะภายในของจอประสาทตา (Peripheral Retina) ในภาวะปกติได้สำเร็จ กลายเป็นหลักวิชาพื้นฐานทางจักษุวิทยาที่จักษุแพทย์ทั่วโลกใช้เป็นบรรทัดฐานอ้างอิงจนถึงปัจจุบัน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่า Incentive - ค่ารักษาพยาบาล - ตรวจ/วัด สายตา สุขภาพตา ฟรีของพนักงาน - ตรวจ/วัด สายตา สุขภาพตา ฟรีสำหรับญาติสายตรง - ตรวจสุขภาพประจำปี - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - เงินช่วยเหลืองานแต่ง,งานบวช,งานศพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้ - สวัสดิการเงินกู้ - สวัสดิการสินเชื่อกู้ที่อยู่อาศัย - โบนัสตามผลประกอบการและผลงาน - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี - วันลาพักร้อน 7-10 วัน - วันหยุดประจำปี 13 วัน
15 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท แพทย์ รัตนิน จำกัด
80/1 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: https://www.rutnin.com/
วิธีการเดินทาง
BTS สถานีอโศก MRT สถานีเพชรบุรี Airport Rail Link สถานีมักกะสัน ท่าเรือ อโศก , มศว. รถเมย์ สาย 185 , 136