กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอาหารจากฐานการผลิตสุกรครบวงจร จากบริษัทในเครือ 9 บริษัท ตั้งแต่ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มสุกร โรงงานชำแแหละตัดแต่ง โรงงานแปรรูปอาหาร จนถึง การตลาดสู่ผู้บริโภค ภายใต้การจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตที่ได้คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับมาตรฐานการส่งออก ตลอดกว่า 3 ทศวรรษ
สวัสดิการ
- โบนัส และ ปรับเงินค่าจ้างประจำปี - ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน - ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - การฝึกอบรมประจำปี - สวัสดิการเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - วันหยุด วันลา ตามกฎหมายแรงงาน - ค่าตำแหน่ง (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ) - ผลตอบแทนพิเศษ ตามลักษณะงาน - รางวัลอายุงาน - ที่พักและอาหาร (สำหรับตำแหน่งที่ต้องประจำสายงานฟาร์ม)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
FP Food Group
Head Office 455 Phetkasem Road, Huai Chorakae, Mueang, Nakhon Pathom 73000 Thailand
ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ใช้งานแผนที่