กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอาหารจากฐานการผลิตสุกรครบวงจร จากบริษัทในเครือ 9 บริษัท ตั้งแต่ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มสุกร โรงงานชำแแหละตัดแต่ง โรงงานแปรรูปอาหาร จนถึง การตลาดสู่ผู้บริโภค ภายใต้การจัดการคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตที่ได้คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับมาตรฐานการส่งออก ตลอดกว่า 3 ทศวรรษ
สวัสดิการ
  • - โบนัส และ ปรับเงินค่าจ้างประจำปี
  • - ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
  • - เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - การฝึกอบรมประจำปี
  • - สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
  • - วันหยุด วันลา ตามกฎหมายแรงงาน
  • - ค่าตำแหน่ง (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป )
  • - ผลตอบแทนพิเศษ ตามลักษณะงาน
ติดต่อ
กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 455 ถ.เพชรเกษม
ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ใช้งานแผนที่