JobThai
เนื่องด้วยบริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด.ได้ดำเนินธุรกิจประเภทเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรแปรรูปเนื้อไก่เพื่อการส่งออก จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯจึงได้ประกาศรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปต่อข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคง "มาร่วมเป็นครอบครัวซิลเวอร์ของพวกเรา" (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ www.gsfcfarm.com)
สวัสดิการ
- ค่ากะ - ค่าทำงานล่วงเวลา - ลากิจ 7 วัน/ปี (โดยได้รับค่าจ้าง) - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - ประกันสังคม - การช่วยเหลืองานฌาปนกิจ - การฝึกอบรมประจำปี - อื่นๆ
ติดต่อ
Silver Farm Center EST.266 (บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด)
ที่อยู่ 118 หมู่ที่ 2
ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เว็บไซต์: https://gsfcfarm.com
วิธีการเดินทาง
แผนที่บริษัท : https://goo.gl/maps/giVTiy2fsts2NMra6