บริษัท กรุงเทพตอนกลาง เอส ดี โอ จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคให้กับ บริัษัท พี แอนด์ จี จำกัด (จำหน่ายสินค้าแพนทีน โอเลย์ รีจอยส์ ฯลฯ)
สวัสดิการ
  • - มีเงินเดือน
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • - ส่งอบรมทั้งภายในและภายนอก
  • - กิจกรรมปีใหม่และสวัสดิการอื่น ๆอีกมากทั้งตามที่กฎหมายกำหนดและนอกเหนือที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพตอนกลาง เอส ดี โอ จำกัด
77/1 ม.7
ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.bkcsdo.com
ใช้งานแผนที่