JobThai
กองเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเลิศด้าน IT เต็มที่ด้วยใจบริการหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
ด้านอื่นๆ 1.สิทธิการเลือกเวลาเข้าปฏิบัติงาน (Flexible Time) 2.สิทธิขอรับทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 3.สิทธิได้ระบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคากร 4.สิทธิการเบิกเงินสวัสดิการการสงเคราะห์ / เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำหรับบุคากรสำนักงานอธิการบดี เช่น สมรส คลอดบุตร อุปสมบท เจ็บป่วย ที่พักอาศัยประสบอัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย เป็นต้น ด้านการรักษาพยาบาล / สุขภาพ 1.ประกันสังคม 2.สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) วงเงินจำนวน 5,000 บาทต่อปี 3.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว วงเงินจำนวน 15,000 บาทต่อปี (ไม่รวม Flexible Benefit) 4.สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ตามประกาศ 5.สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 6.สิทธิการเข้าใช้ OP Fitness และศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย ด้านที่อยู่อาศัย / การเดินทาง 1.สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย 2.สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย 3.สวัสดิการบริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS) ด้านการออม 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 3.ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.) 4.เงินชดเชย
zero position th
ติดต่อ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เว็บไซต์: https://muit.mahidol.ac.th/
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น.ขอความช่วยเหลือ: support@jobthai.comต้องการโฆษณา: sale@jobthai.comแฟกซ์: 02-480-9988
ติดตามเรา
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
JobThai มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าจะทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด