บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตหินธรรมชาติและเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญงานที่มีคุณภาพสูงซึ่งเราได้รับรางวัลจากสหรัฐอเมริกามากถึง 11 รางวัล บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสสฯ เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งห้องครัวให้กับลูกค้าของบริษัท IKEA ในประเทศไทย
สวัสดิการ
- วันทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์-ศุกร์ (Five-day work week) - สวัสดิการค่าอาหาร (Meal Allowance) - สวัสดิการข้าวฟรีสำหรับมื้อเที่ยง (Rice fee for lunch) - สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) - สวัสดิการโบนัสประจำปี (Performance Bonus)
ติดต่อ
บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
164/52-55
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.stoneroses.co.th
ใช้งานแผนที่