JobThai
บริษัท เทค ยูนีค จำกัด
ดำเนินธุรกิจรับพัฒนาระบบซอร์ฟแวร์ทุกประเภท
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - กินเลี้ยงประจำเดือน - ของว่าง-เครื่องดื่ม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เทค ยูนีค จำกัด
38 หมู่ 18 ซอยสันป่าหนาด
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000