JobThai
บริษัท เหิง หยวน เทค จำกัด
บริษัทประกอบกิจการงานเกี่ยวกับผลิต จำหน่าย ติดตั้งเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจการให้บริการโรงแรม
สวัสดิการ
ค่าอาหาร ค่าที่พัก เบี้ยขยัน การปรับเงินประจำปี
ติดต่อ
บริษัท เหิง หยวน เทค จำกัด
11/4 ม.6
ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วิธีการเดินทาง
รถส่วนตัว