JobThai
บริษัท ที่ปรึกษา 225 ที จำกัด
-ให้บริการงานสำรวจและทำแผนที่, สำรวจถนน,คลอง,แม่น้ำ ฯลฯ -ให้บริการงานก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์ -ให้บริการงานก่อสร้างอาคารทั่วไป -ให้บริการงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ -ให้บริการงานจัดทำแผนที่ภาษี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ที่พักกรณีมาจากต่างจังหวัด
  • ติดต่อ
    บริษัท ที่ปรึกษา 225 ที จำกัด
    99/133 ถ.ปทุมธานี-สามโคก
    ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000