JobThai
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ซึ่งเป็นศูนย์สรรพสินค้าแบบครบวงจร ที่มีความมั่นคง สวัสดิการดี มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
-ทำงาน 5 วัน -พักร้อน -โบนัส -ปรับค่าจ้างประจำปี -ค่ารักษาพยาบาล -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
55 อาคารซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: https://www.seaconsquare.com/