JobThai
โรงเรียนเกริกวิทยาลัย
โรงเรียนเกริกวิทยาลัยเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาภาคเอกชน ที่มุ่งเน้นในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีแผนพัฒนาดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานในองค์กร โดยใช้ระบบการทำงาน ที่ให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นประชาธิปไตย รู้จักแสดงความคิดเห็น รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้รักสามัคคี และพร้อมที่จะปรับปรุงการทำงาน ด้านคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งผู้สอนและผู้เรียน มีความพร้อมในการถ่ายทอด ชี้แนะ การค้นคว้าหาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียน นักศึกษาของเกริกวิทยาลัย มีความชำนาญด้านภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาชีพของตนเองอย่างมีคุณธรรม ด้านกิจการนักเรียน นักศึกษา มีเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้ นักเรียนนักศึกษา รู้จักปรับปรุงตนให้ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์และไม่เห็นแก่ตัว
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าการศึกษาบุตร - วันหยุดตามประเพณี
ติดต่อ
โรงเรียนเกริกวิทยาลัย
18/9 ถนนบางนา-ตราด กม.15
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: https://www.ki.ac.th
วิธีการเดินทาง
Map : https://goo.gl/maps/sQ4GM66xbAUQ3NbS6
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น.ขอความช่วยเหลือ: support@jobthai.comต้องการโฆษณา: sale@jobthai.comแฟกซ์: 02-480-9988
ติดตามเรา
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
JobThai มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าจะทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด