สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการเผยแพร่ข้อมูล และสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องต่อสาธารณชนอันเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมประเภทนี้ พร้อมทั้งเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอแนะข้อมูลที่ได้จากสมาชิกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการที่จะกำหนดนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม - ชุดฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
อาคารพญาไทพลาซ่า ห้องหมายเลขJ เลขที่ 128/123 ชั้น 11 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ใช้งานแผนที่