บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทแห่งแรก ของโอ จี เอ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติหรือ Automatic Data Collection (ADC) รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด สำหรับการจัดการข้อมูลหรือInformation Management มาตลอดระยะเวลา 30 ปี
ตลอดมา โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของ การพิมพ์ การสแกนบาร์โค้ด และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์พกพา ( Portable device ) และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (station on-line device ) และครอบคลุมตั้งแต่คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลขนาดพกพา ไปจนถึงเทคโนโลยีที่สามารถส่งและสแกนข้อมูลไปยัง เครือข่ายได้ทันที ผ่านคลื่นความถี่วิทยุแบบไร้สาย รวมถึงอุปกรณ์พื้นฐานที่มี ความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในการทำให้้เทคโนโลยี ADC มีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งโอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ และนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับ ความต้องการของลูกค้า
ปัจจุบัน บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล มีลูกค้ากว่า 1,000 รายและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วประเทศไทย ทั้งในธุรกิจประเภทผลิตสินค้า การจัดจำหน่ายสินค้า คลังสินค้า การจำหน่ายสินค้ารายปลีก และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึง องค์กรของรัฐบาล ซึ่งลูกค้าเหล่านี้ต่างเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการของโอ จี เอ
และยังมี (สาขาศรีราชา) ตั้งอยู่เลขที่ 59/23 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สวัสดิการ
  • • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์
  • • ประกันกลุ่ม ผู้ป่วยใน
  • • ประกัน ผู้ป่วยนอก
  • • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • • ประกันสังคม
  • • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • • เงินช่วยเหลือ/เงินแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
  • • เครื่องแบบพนักงาน
  • • โบนัสประจำปี
  • • สัมนานอกสถานที่ประจำปี
5 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
Field Service (ช่างภายนอก)
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
Programmer (ลาดพร้าว)
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
Assistant IT Manager
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
Sale (ลาดพร้าว)
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
5. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
Programmer (ศรีราชา)
pinlocation
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
546 ถนนสุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-578-8000 Ext. 171และ 171 / (สาขาศรีราชา) 038-320-888
แฟกซ์: 02-578-8051-2 / (สาขาศรีราชา) 038-320-887
เว็บไซต์: www.oga.co.th
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ 156 , 178
ใช้งานแผนที่