บริษัท เมเจอร์อินดัสตรี จำกัด
บริษัท เมเจอร์อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์รีโมทคอลโทรล สำหรับแอร์คอนดิชั่น ซึ่งส่งจำหน่ายทั้งในและนอกประะเทศ จากประสบการณ์การทำงานมากว่า 20 ปี ทางบริษัทมีนโยบายที่จะทำการพัฒนาและขยายกิจการ จึงมีความประสงค์จะรับพนักงานเพิ่มดังนี้
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดตามประเพณี
 • ลาพักร้อน
  ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท เมเจอร์อินดัสตรี จำกัด
  12/7 หมู่ 4 ถ. หนามแดง-บางพลี
  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  ใช้งานแผนที่