บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อจำหน่ายเมล็ดธัญพืชและสินค้าทางการเกษตร กระทั่งในปี 2521 บริษัทได้เปลี่ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กว่า 40 ปี บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร ต่อมาในปี 2552 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงการให้บริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ และการให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดในรูปแบบของสัมปทาน ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน ปัจจุบัน บริษัทแบ่งกลุ่มสินค้าบริษัทแบ่งสินค้าและบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environment Products) หรือ SAFETY 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) 1.2 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Products) . 2.กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environment Products) หรือ CE . 3.กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) หรือ WATER
สวัสดิการ
Welfare ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (08.00 - 17.30 น.)
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ทุนการศึกษา
 • เบี้ยขยัน
 • เสื้อฟอร์ม
 • ชมรม (โยคะ,แบตมินตัน,ฟุตบอล)
 • อบรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
 • งานสัมมนาประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ของขวัญ/เงินช่วยเหลือ (วันเกิด งานแต่ง คลอดบุตร งานบวช งานศพ)
 • ซื้อสินค้าในราคาส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงาน
 • ติดต่อ
  บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
  สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา
  ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  เว็บไซต์: http://www.pdgth.com
  วิธีการเดินทาง
  บริษัทฯ ติดถนนใหญ่ ประมาณลำลูกกาคลอง 5 1.รถส่วนตัว - จากปากทางลำลูกกา กลับรถหน้าปั้มESSO - ห่างทางลงวงแหวนตะวันออก (บางนา-บางปะอิน) ประมาณ 500 เมตร 2.รถสาธารณะ - สาย 543 - สาย 6250 รังสิต-ลำลูกกา และ สะพานใหม่ - คลอง 8, 16 - รถตู้ ปากทาง ลำลูกกา BTS คลอง 8 - แท็กซี่ (Taxi)