JobThai
บริษัท วู้ดเวอร์คไซโตะ จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราแปรรูป
สวัสดิการ
เงื่อนไขการจ้าง
 • ตกลงกับผู้บริหารในวันสัมภาษณ์ สวัสดิการ
 • บ้านพัก/น้ำ-ไฟ
 • บริษัทฯจัดส่งประกันสังคมให้พนักงานทุกคน
 • เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ (กรณีพักค้างคืน )
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยอายุการทำงาน ( อยู่นาน )
 • โบนัสประจำปี ( ทำงานครบปี )
 • ค่าอาหารวันละ 10 บาท ทุกตำแหน่ง
 • zero position th
  ติดต่อ
  บริษัท วู้ดเวอร์คไซโตะ จำกัด
  26/8 ม.1 ถ.ตรัง-กระบี่
  ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120