ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน เครื่องมือแพทย์ มานานกว่า 30 ปี
เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • รถรับส่งพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ฝึกอบรมภายนอก
1 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
21 ก.ย. 62
นักวิทยาศาสตร์ - สาขาเคมี
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามประสบการณ์ สาขาเคมี/สาขาจุลชีววิทยา
ติดต่อ
77/37 ซ. เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 08-1441-5174, 02-941-7750 - 2 ต่อ 112
แฟกซ์: 02-561-2628
เว็บไซต์: www.siammedicare.com