JobThai
บริษัท โฟร์ตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน เครื่องมือแพทย์ มานานกว่า 30 ปี เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • รถรับส่งพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ฝึกอบรมภายนอก
 • zero position th
  ติดต่อ
  บริษัท โฟร์ตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด
  77/37 ซ. เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน
  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900