นำเข้า,จำหน่ายรถยนต์ Volkswagen
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน, - เงินพิเศษขึ้นกับผลการทำงาน (KPI) - เงินช่วยเหลือครอบครัว - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด
12/1-4 รองเมืองซอย 5 (ตรงข้ามไปรษณีย์รองเมือง)
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เขตปทุมวัน รองเมือง 5