บริษัท เกียวโตอีเลคตริคไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เกียวโตอีเลคตริคไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย - ญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริม การลงทุนจาก BOI
สวัสดิการ
- โบนัส - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยัน - ยูนิฟอร์ม - รถรับส่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เกียวโตอีเลคตริคไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
45 หมู่ 12 ซ.สหมิตร 2 ถ.ลาดกระบัง
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.kyotoelectricwire.com
ใช้งานแผนที่