บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ประสาน ประเภทน๊อคดาวน์ มากกว่า 52 ปี จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งได้รับมาตรฐานการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 , ISO 14001 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
สวัสดิการ
1. รถรับ - ส่ง พนักงาน 2. เบี้ยขยันประจำเดือน และประจำไตรมาส 3. โบนัสประจำปี 4. สหกรณ์ออมทรัพย์ /กองทุนเงินกู้ยืม 5. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 6. มีค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ ค่ากะ 7. กระเช้าเยี่ยมกรณีคลอดบุตร 8. กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.พี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด
99 หมู่ 2 ถนนสุวินทวงศ์
ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เว็บไซต์: www.spsthai.com
ใช้งานแผนที่