ผู้ผลิต และส่งออกสินค้าพลาสติก ประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน และเด็กอ่อน
Benefits
- ยูนิฟอร์ม - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัส - ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - วันหยุดตามประเพณี - งานสังสรรค์ปีใหม่
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด
  • ออฟฟิศ :49 ซ.กำนันแม้น 13 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  • โรงงาน : 69 ม. 1
  • ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270