JobThai
www.105printing.com บริการงานสิ่งพิมพ์และงานเอกสารเพื่อธุรกิจครบวงจร เปิดให้บริการปริ้นท์ออนไลน์ ( Online Printing ) ผ่านทาง www.105printing.com ตั้งแต่ปี 2546 เป็นรายแรกๆ ในประเทศไทย โดยเราให้บริการแก่ท่านเสมือนว่าเรายกสำนักงานมาให้บริการคุณถึงที่ ซึ่งในขณะนั้นการให้บริการสิ่งพิมพ์เอกสารและลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยในประเทศไทย จากการสั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจสิ่งพิมพ์และงานเอกสารมาเป็นเวลานาน ผนวกกับความเข้าใจในการให้บริการลูกค้างานปริ้นท์ออนไลน์ ทำให้เราเข้าใจลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ด้วยความชำนาญในการให้บริการที่ครบวงจรทั้งงานเอกสารและสิ่งพิมพ์ ทำให้องค์กรธุรกิจของท่านสามารถจัดการงานดังกล่าวได้ครบถ้วน และง่ายขึ้นในที่เดียว เราให้บริการท่านด้วยเครื่องมือทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์ออฟเซ็ตสำหรับงานพิมพ์จำนวนมาก สกรีน ดิจิตอลออฟเซ็ท ( Digital Offset Printing ) งานพิมพ์ส่วนบุคคล เพื่อสามารถให้บริการงานแก่ท่านในจำนวนน้อยหรือมากได้ตามความต้องการของท่าน ( Print on Demand ) แม้งานพิมพ์ของท่านใช้เพียง 1 ชิ้น ก็ตาม ในส่วนงานบริการเอกสาร นอกจากบริการถ่ายเอกสาร โรเนียว เรายังให้บริการจัดทำเอกสารประชุมสัมนา รายงาน แบบฟอร์ม รายงานประจำปี ( Annual Report ) ทั้งในแบบรูปเล่ม หรือ CD งานสแกนเอกสาร เพื่อเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิตอล รวมถึงงานบริการอื่นๆ เช่น สแกนเอกสาร ตรายาง อีกด้วย
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง เที่ยวประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
zero position th
ติดต่อ
บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จำกัด
โรงงาน 89/9 หมู่ที่ 9 (โครงการแมรี่โกลด์ แวร์เฮาส์พาร์ค ถนนหลังวีดหนามแดง)
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.105printing.com
วิธีการเดินทาง
อยู่ริมถนน ระหว่างซอยหลังวัดหนามแดง-บางพลี 29 และ 31 (โครงการแมรี่โกลด์ แวร์เฮาส์พาร์ค ถนนหลังวีดหนามแดง)