JobThai
บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ( TT Assembly (Thailand) Co., Ltd.. (TTAT) (Toyota Tsusho Group)
บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย - ญี่ปุ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบล้อรถยนต์ให้กับ TOYOTA MOTOR มีความประสงค์รับบุคคล เพื่อเข้าร่วมงานบริษัทฯ
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน 600,850,1100 บาท - ค่าอาหาร 1,050 บาท,ค่ากะคืนละ 145 บาท (สำหรับพนักงานฝ่ายผลิต) - โบนัสประจำปี 2 ครั้ง - ชุดยูนิฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพหมู่ - ค่ารักษาฟันหรือตัดแว่นสายตา - ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - รถบัสปรับอากาศรับ-ส่ง - อื่น ๆ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ทีที แอสเซมบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ( TT Assembly (Thailand) Co., Ltd.. (TTAT) (Toyota Tsusho Group)
82/1 หมู่2
ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130