สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เป็นองค์กรพัฒนาวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยการจัดการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาตลอดจน ให้คำปรึกษา ตลอดเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา สมาคม ฯ เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักบริหารงานบุคคล ต้องการผู้ที่สนใจท้าทายความสามารถมาร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสวัสดิการกลุ่ม
 • เบี้ยเลี้ยง Event
 • เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด
 • ค่าพาหนะ กรณีนอกสถานที่
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส/ปรับเงินประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
 • ฯลฯ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
  300/2-3 ซ.ลาดพร้าว 132 ถ.ลาดพร้าว
  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  เว็บไซต์: www.pmat.or.th
  ใช้งานแผนที่