บริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย - ญี่ปุ่น ดำเนินกิจการผลิตและแปรรูปผัก ผลไม้ และอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP HACCP GAP ISO9001:2000 ISO14001:2004 TIS18001:1999 OHSAS18001:2007 และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546 )ระบบห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
Benefits
- โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนตามผลงาน - ค่าตำแหน่ง - ชุดฟอร์มพนักงาน - อาหารกลางวัน - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - วันหยุดพิเศษ - ฝึกอบรมตามสายงาน ฯลฯ
Contacts
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
199 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
See Map