บริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย - ญี่ปุ่น ดำเนินกิจการผลิตและแปรรูปผัก ผลไม้ และอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเพื่อส่งออก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP HACCP GAP ISO9001:2000 ISO14001:2004 TIS18001:1999 OHSAS18001:2007 และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546 )ระบบห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ปรับเงินเดือนตามผลงาน
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - อาหารกลางวัน
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ประกันสังคม
  • - วันหยุดพิเศษ
  • - ฝึกอบรมตามสายงาน ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
199 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เว็บไซต์: www.princessfoods.co.th
ใช้งานแผนที่