สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าพาหนะ - ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Since24 Co., Ltd.
1/5 หมู่ 4 ซอยรามอินทรา 21 10220
เว็บไซต์: www.since24.com