JobThai
โรงเรียนต้นแบบอาชีวศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับเตรียมอาชีวศึกษา (ม.1-ม.3),ช่างอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจกว่า 10 สาขา มีนักเรียนนักศึกษามากกว่า 2,000 คน กำลังขยาย จึงเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมจำนวนมาก ผู้มีวุฒิการศึกษา หรือมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ผ้าชุดฟอร์ม(หลังจากบรรจุแล้ว 4 เดือน)
 • ค่าการศึกษาบุตร(หลังจากบรรจุ 3%)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ส่งเสริมการเข้ารับการอบรม มีทุนให้ศึกษาต่อระดับปริญาโท, ปริญญาเอก
 • และมีสวัสดิการให้กู้ยืมเงินยามฉุกเฉิน
 • zero position th
  ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
  290/1 ถ.พรมแดน
  แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  เว็บไซต์: www.tit.ac.th