Bangkok Solar Co., Ltd.
ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบบอะมอร์ฟัสซิลิคอนรายแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบางกอกเคเบิ้ลผู้นำรายสำคัญของอุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้าในประเทศไทย
เราคือผู้นำธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในภาวะลดโลกร้อนด้วยการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ โดยขั้นตอนการผลิตและเทคโลยีอันทันสมัย ตรงตามระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001 : 2000, IEC 61646, Safety Class II, UL, CE MARK และ RoHS
ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงขอเชิญท่านผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bangkok Solar Co., Ltd.
187/1 ถนนราชดำริ 10330
เว็บไซต์: www.bangkoksolar.com