บริษัท กรุงเทพระบบเครือข่าย จำกัด
ศูนย์บริการซ่อม COMPUTER PRINTER MONITOR UPS และอุปกรณ์ตอ่พ่วงทุกชนิด
สวัสดิการ
เงินเดือน+ประกันสังคม+OT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพระบบเครือข่าย จำกัด
99 ม.8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 12130