บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลัก คือ รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 31 ปี ทำให้เราได้รับงานก่อสร้างทั้งจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน โดยให้บริการตั้งแต่งานวางฐานรากจนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ ในลักษณะที่เรียกว่า One Stop Service ซึ่งได้แก่ งานด้านโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมระบบ ได้แก่ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องจักรกล งานสุขาภิบาลและงานระบบอัตโนมัติในตัวอาคาร เป็นต้น
ได้นำกระบวนการหรือขั้นตอนการก่อสร้างที่ทันสมัยและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของบริษัท ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงโครงการก่อสร้าง รวมทั้งพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัท และบริษัทได้นำระบบบริหารงานคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 มาปฏิบัติจนได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9002 เป็นรายแรกของประเทศไทยในด้านงานก่อสร้าง
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังและความสามารถ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา
สวัสดิการ
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่าพาหนะ/ค่าเดินทาง
 • - ประกันชีวิต
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ค่าทันตกรรม
 • - เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • - เบี้ยขยัน
 • - เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
 • - โบนัส
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • - กิจกรรมกีฬาประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพ
 • - งานเลี้ยงปีใหม่
 • และอื่นๆตามกฏหมายกำหนด
20 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
2. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Technician Slipform (ช่างเทคนิคสลิปฟอร์ม)
pinlocation
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
3. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Assistant Internal Audit Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน)
pinlocation
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
4. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
ทนายความ
pinlocation
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
5. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Programmer
pinlocation
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + OT
6. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Estimating Mechanical Engineer (วิศวกรประมาณราคางานระบบฯ)
pinlocation
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
7. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)
pinlocation
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
8. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
pinlocation
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
9. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)
pinlocation
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
10. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Site Engineer (วิศวกรสนาม)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
11. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Foreman M&E (ผู้ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
12. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ที่ดินและโครงการ
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
13. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Draftsman M&E (พนักงานเขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
14. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Foreman (ผู้ควบคุมงาน)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
15. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Architect (สถาปนิกโครงการ)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
16. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
M&E Engineer (วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
17. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Cost Engineer (วิศวกรต้นทุน)
pinlocation
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
19. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
Surveyor (ช่างสำรวจ)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20. รับสมัครด่วน
13 ต.ค. 62
พนักงานขับรถผู้บริหาร
pinlocation
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
ติดต่อ
อาคาร SSP Tower 1 เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-381-6333 ต่อ 5160
แฟกซ์: 02-711-5167
เว็บไซต์: www.synteccon.com
ใช้งานแผนที่