บริษัท แมนเน้จเมนท์ แอนด์ไซโคโลยี่ จำกัด (สถาบันการบริหารและจิตวิทยา)
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา เปิดดำเนินการมานานกว่า 25 ปีผลิตนักบริหารระดับสูงและท่านเจ้าของกิจการ มีสมาชิกกว่า 10,000 คน มีหลักสูตรอบรมสัมมนาครบวงจร มีวิทยากรกว่า 100 ท่าน นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาฝึกอบรมให้กับบริษัทต่างๆชั้นนำอีกเป็นจำนวนมาก
Benefits
 • ประกันสังคม
 • ยูนิฟอร์ม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  บริษัท แมนเน้จเมนท์ แอนด์ไซโคโลยี่ จำกัด (สถาบันการบริหารและจิตวิทยา)
  (สถานที่ปฎิบัติงาน อาคาร Trendy ซอยสุขุมวิท 13) 300/209 หมู่ 13
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  Directions
  การเดินทางมาปฎิบัติงาน ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา