บริษัท สเปคทรัล จำกัด
ตัวแทนนำเข้าเครื่องจักร อะไหล่ และอุปกรณ์ ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ บริการติดตั้ง ตรวจเช็ค และซ่อมเครื่องจักร (ชาย)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - คอมมิชชั่นสำหรับทุกตำแหน่ง - วันหยุดตามประเพณี - ฝึกอบรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สเปคทรัล จำกัด
43/628 หมู่ที่ 8 ถ.ติวานนท์
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่