บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านสินค้าอุปโภค-บริโภค ประเภทวุ้นเส้น , ก๋วยเตี๋ยว , เส้นหมี่ และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีกิจการที่มั่นคงและสวัสดิการดี
สวัสดิการ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัส
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - รางวัลตามอายุงาน
  • - พักร้อนตามอายุงาน เริ่มต้นที่ 10 วัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
21/10,21/12 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.thaiwah.com