JobThai
ทีมกรุ๊ปเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยการผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของบริษัทในเครือทีมกรุ๊ปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและบุคลากรมืออาชีพรวมกันกว่า 1,500 คน ที่พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานคุณภาพสำหรับลูกค้าทุกระดับกว่า 38 ปีแห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา ทีมกรุ๊ปสามารถให้บริการแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา ทั้งคมนาคมและโลจิสติกส์ อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การบริหารจัดการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เรามีผลงานเป็นที่ยอมรับกว่า 2,000 โครงการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ด้วยแนวทางการทำงานที่ยึดมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อบริการคุณภาพประสบการณ์อันยาวนานและความสามารถในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า วันนี้ทีมกรุ๊ปจึงได้ยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศไทยและเรายังมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคต่อไป
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ - เงินกู้สวัสดิการสำหรับพนักงาน - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - เงินสนับสนุนเพื่อการออกกำลังกาย - การฝึกอบรมและพัฒนา
- รางวัลอายุงาน - ค่าเยี่ยมคลอด และค่าเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย - โบนัสตามโครงสร้างและผลประกอบการของบริษัท - ลากิจ 12 วันต่อปี - ลาพักร้อน 10 วันต่อปี
18 ตำแหน่ง
ติดต่อ
TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
151 อาคารทีม ชั้น 2 HR Department ถนนนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: http://www.teamgroup.co.th