JobThai
"บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด" หรือในนามร้าน "ดิจิตอล ทูโฮม" จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์เสริมต่างๆ มานานกว่า 20 ปี เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ และผู้ที่มีความสนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กร จึงมีความต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทเรา
สวัสดิการ
1. ประกันอุบัติเหตุ 2. เบี้ยขยัน 3. ค่าอาหารกลางวัน 4. เสื้อยูนิฟอร์ม 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 6. งานสัมมนาท่องเที่ยวประจำปี 7. โบนัสประจำปี 8. วันลาพักร้อน (ตามอายุงาน)
9. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน 10. เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่ 11. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 12. ค่าแนะนำพนักงานเข้าทำงาน 13. ซื้อสินค้าราคาพนักงาน (อายุงานครบ 1 ปี) 14. เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจ *หมายเหตุ สวัสดิการทั้งหมดในข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด
ติดต่อ
บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด (digital2home)
30, 32 ถ.กรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: https://www.digital2home.com
วิธีการเดินทาง
- BTS วงเวียนใหญ่