JobThai
บริษัท ดรีมเวอร์คส์ แฟบริคเคเตอร์ จำกัด
บริษัท ดรีมเวอร์คส์แฟบริคเคเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยดำเนินธุรกิจผู้ประกอบและจัดจำหน่าย ประตูหน้าต่าง มุ้งลวด ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจาก UPVCและอลูมิเนียม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า, ผู้รับเหมา, ที่ใส่ใจในการบริการและสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างความประทับใจแบบเหนือความคาดหวัง บริษัท ดรีมเวอร์คส์แฟบริคเคเตอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือกังวาล กรุ๊ป ซึ่งมีรากฐานการดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 57 ปี ซึ่งการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกความพยายาม ทุกความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งในกระบวนการคัดสรร, คุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ และตรงตามความต้องการในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมากมาย เช่น รางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมเครือซิเมนต์ไทย, รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นของหาการค้าไทย, รางวัลการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน คุณภาพสินค้าและบริการ ที่ตอกย้ำถึงภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความสำเร็จระดับสากล บริษัทฯ จึงต้องการเพื่นร่วมงานที่มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน โดยมีคุณสมบัติการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม มีจิตวิญญาการบริการ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อส่วนรวม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ชุดฟอร์ม - เงินช่วยเหลือ - ค่าที่พัก - ค่าพาหนะ - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ดรีมเวอร์คส์ แฟบริคเคเตอร์ จำกัด
52/2 หมู่ 2 ถ.ปทุม-สามโคก
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
วิธีการเดินทาง
การปฎิบัติงานจะประจำที่สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี