JobThai
ที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
- ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - งานเลี้ยงประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี
บริษัท เทสท์ เทค จำกัด
30,32 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 63
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150