บริษัท ธนบุรี บัส บอดี้ จำกัด
บริษัท ธนบุรี บัส บอดี้ จำกัด ผู้ออกแบบผลิตตัวถังรถโดยสารที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้รับความไว้วางใจในการผลิตประกอบรถโดยสารให้กับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) และบริษัท เอกชน อีกมากมาย ในการออกแบบผลิตตัวถังรถโดยสารโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ บริษัทฯ มีความต้องการ วิศวกรและช่างเทคนิค ที่มีความสนใจงานด้านการออกแบบรถโดยสาร การสร้างรถต้นแบบ การควบคุมกระบวนการผลิต ประกอบรถโดยสาร เพื่อร่วมกันออกแบบ ผลิตรถโดยสารในสายงาน ให้ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง และปลอดภัยสำหรับผู้โดยสาร
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - รถรับ-ส่ง - ยูนิฟอร์ม - โบนัส(พิจารณาตามผลงาน) - สวัสดิการฌาปนกิจ - ค่ารักษาพยาบาล - ฝึกอบรม - หอพัก - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินกองทุนฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ธนบุรี บัส บอดี้ จำกัด
28 ม.5 ถนนบางนา-ตราด กม. 51
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
วิธีการเดินทาง
บริษัทฯ อยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง อยู่ติดถนนบางนา-ตราด (ไม่ได้อยู่ในนิคมฯ) ฝั่งเดียวกับโรงไฟฟ้าบางปะกง
ใช้งานแผนที่