โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานดังนี้
สวัสดิการ
1. การรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนฌาปณกิจ 3. เครื่องแบบพนักงาน (เงินช่วยเหลือค่าตัดชุด) 4. เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร (ทุนการศึกษา) 5. หอพักพยาบาล (ชาย-หญิง) 6. เงินโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี 7. ประกันชีวิต กรณี การเกิดอุบัติเหตุ 8. ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท 9. ค่า Competency Level ความสามารถเฉพาะทาง เริ่มต้น 2,500-8,500 บาทต่อเดือน 10. ค่ากะ กะบ่าย 300 บาท, กะดึก 350 บาท
ติดต่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เลขที่ 8 ม.2 ซ.แสงจันทร์เนรมิตร
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เว็บไซต์: https://www.bangkokrayong.com/th/