BANGKOK APPLICATION CO., LTD.
ที่ปรึกษาและให้บริการล่าม แปลภาษา และบริการคัดสรรบุคคลากรในทุกสาขาอาชีพให้กับบริษัทต่างๆภายในประเทศไทย

สวัสดิการ
ขึ้นอยู่กับสวัสดิการของแต่ละบริษัท เช่น (โบนัส ค่าความสามารถ ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ ค่าอาหาร ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จ รถรับส่ง ชุดฟอร์ม เงินช่วยเหลือ เที่ยว)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BANGKOK APPLICATION CO., LTD.
94/217 ซอยรามคำแหง 186/1 ถนนรามคำแหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510