Slimmingplus Co., Ltd.
เราเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทางสปา และเครื่องมือเสริมความงามจากประเทศฝรั่งเศส และอีกหลายประเทศ และยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านความงาม ภายใต้ชื่อสถาบันความงาม Slimming Plus ซึ่งในปัจจุบันมีสาขามากกว่า 10 สาขา ตามห้างสรรพสินค้า ปัจจุบันมีจำนวนพนักงานประมาณ 400 คน และกำลังจะขยายสาขาเพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก จึงต้องการรับบุคลากร เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน , ค่าล่วงเวลา , ประกันสังคม , ประกันสุขภาพ , ค่าคลอดบุตร , โบนัสประจำปี , ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ , ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Slimmingplus Co., Ltd.
5/17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่