ที่ปรึกษาทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบการจัดการฐานข้อมูล งานรับเหมาด้านการสำรวจ และแผนที่
Benefits
- ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา - วันหยุดประจำปี - เวลาทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด
86 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
See Map