บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด เป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้ามากกว่า 41 ปี
จากอดีตถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 41 ปี ที่บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านงานวิเคราะห์ วิจัย เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและวิทยาศาสตร์ ระบบน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน และวัสดุวิทยาศาสตร์ จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก
บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกร พนักงานขาย และนักเคมีผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายได้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่ว่า “ความสำเร็จของท่าน คืองานของเรา”
สวัสดิการ
  • กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • กิจกรรมสัมพันธ์
  • หยุดเสาร์-อาทิตย์ หยุดพักผ่อนประจำปี
  • เงินช่วยเหลือ กรณีสมรส งานศพ เยี่ยมไข้
  • ฝึกอบรมพัฒนาความรู้
5 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
Chemist
pinlocation
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามประสบการณ์
2.
17 ต.ค. 62
วิศวกรสอบเทียบ
pinlocation
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
3.
17 ต.ค. 62
Service Engineer (วุฒิ วิทยาศาสตร์)
pinlocation
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
4.
17 ต.ค. 62
Service Engineer (Based in Bangkok)
pinlocation
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามประสบการณ์
5.
17 ต.ค. 62
Technical Sales (Based in Bangkok)
pinlocation
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามประสบการณ์
ติดต่อ
451-451/1 ถ.สิรินธร
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-433-8331 ต่อ 365 / 094-669-6543
แฟกซ์: 02-433-1679
เว็บไซต์: www.sithiphorn.com
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางสาย 515 , 539 จากอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่ง ร.พ.ราชวิถี) ป้ายที่ 3 จากห้างตั้งฮั่วเส็ง (หรือบอกกระเป๋ารถเมล์ลงป้ายคลินิคอนันต์พัฒนา)
ใช้งานแผนที่