ที่บริษัทที่ปรึกษาทางด้านงานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานตกแต่งภายในและงานระบบ, บริหารและควบคุมการก่อสร้าง
สวัสดิการ
- เบี้ยเลี้ยง(บางตำแหน่ง) - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ
ติดต่อ
บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
1212 ซ.พระรามเก้า66 ถ.พระรามเก้า
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: https://www.futureengineering.co.th/