บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตเม็ดพลาสติก คอมปาวด์ และ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาการผลิตพลาสติกคอมปาวน์ และธุรกิจฟิล์มบรจุภัณฑ์อาหารในประเทศญี่ปุ่น และมีเครือข่ายของธุรกิจประเภทนี้ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มีโรงงานผลิต 3 แห่ง สมุทราสาคร,ชลบุรี และ ระยอง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ และเพื่อรองรับการขยายการผลิต
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร - ค่ารถ - ค่ากะ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยัน - ค่าอายุงาน - โบนัส - งานเลี้ยงประจำปี - รางวัลพนักงานดีเด่น - เครื่องแบบพนักงาน,เงินค่าเดินทาง - เงินช่วยเหลือ - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ - เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - สันทนาการต่างๆ ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
95/42 หมู่ 4 ถนนบางปลา (กม.ที่ 3)
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่