ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
บริษัทย่อยคือ
1.บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อให้บริการรับฝากสินค้าและให้ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS CODE (International Ship & Port Facility Security Code)
2.บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) ด้วยระบบ Barcode เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015 รวมถึงบริการการสแกนเอกสารเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บัตรน้ำมัน บางตำแหน่ง
 • ค่าทางด่วน ค่าเดินทาง บางตำแหน่ง
 • ค่าโทรศัพท์ บางตำแหน่ง
 • ค่ากะ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ (IPD , OPD)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าทำฟัน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • ของขวัญเกษียณอายุ
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • อบรม-สัมมนา สังสรรค์ประจำปี
 • *สวัสดิการได้เฉพาะบางตำแหน่ง
7 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
พนักงานคลังสินค้า (ประจำที่บางปะกง)
pinlocation
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
11,500 - 12,000 บาท
2. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
พนักงานขับรถส่ง (Media)
pinlocation
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
11,500 - 12,000 บาท+Insentive150 บาท/วัน
3. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
Central Planning ( วางแผน ส่วนกลาง ) ประจำที่บางปะกง *รับสมัครด่วน
pinlocation
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
พนักงานขับรถส่งสินค้า (ประจำสาขาบางปะกง)
pinlocation
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
10,750 - 17,000 บาท
5. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
พนักงานคลังสินค้า ค้าหาแฟ้มเอกสาร (ประจำที่บางปะกง)
pinlocation
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
11,500 - 12,000 บาท
6. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
โลจิสติกส์ (สาขาบางปะกง)
pinlocation
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
11,500-12,000+Insentive150 บาท/วัน
7. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
คีย์ข้อมูล (ประจำ ตึกแอทสาทร)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
3 บาท/App เฉลี่ยเดือนละ 10,000-13,000 บาท
ติดต่อ
185 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์: 02-871-3191-5 ต่อ 225-226 หรือ 130 , 099-607-7183
แฟกซ์: 02-427-0964
เว็บไซต์: www.kwc.co.th / www.kdc.co.th
วิธีการเดินทาง
จุดสังเกต ตรงข้ามบริษัทเป็นซอยวัดบางปะกอก (ซ.ราษฎร์บูรณะ 14) , สายรถเมล์ที่ผ่านบริษัท สาย 6 , 17 , 88 ลงป้ายวัดบางปะกอก , หากเดินทางมาจากเส้นสุขสวัสดิ์ ให้นั่งสาย 140, 141 , 142, 75, 21, 20, 82, 37, 558 , ลงป้ายวัดบางปะกอก(ซ.สุขสวัสดิ์ 19) และนั่งวินมอร์ไซส์ทะลุซอย
ใช้งานแผนที่