JobThai
ผู้นำเข้า-ส่งออก วัตถุดิบเกี่ยวกับอาหารสด, อาหารแห้ง, อาหารสำเร็จรูป, และเครื่องดื่มบริโภคอื่นๆ ทุกชนิด จำหน่าย ใบชา ผงชา ผลไม้เข้มข้น ส่วนผสมอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นผสมอาหาร/เครื่องดื่ม วัตถุดิบเกี่ยวกับเครื่องดื่มสุขภาพและสมุนไพร รวมถึง ส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ขายเครื่องดื่มสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมดื่ม จำหน่ายทั้งภายในประเทศ และ ส่งออกต่างประเทศ รับจ้างบรรจุหีบห่อใบชา ผงชา สินค้าประเภทเครื่องดื่ม และ อื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
สวัสดิการ
- ค่าจ้างเงินเดือนตามโครงสร้าง และประสบการณ์ - ชุดฟอร์มบริษัท - โบนัส ปีละ 2 ครั้ง - เบี้ยขยัน - ปรับเงินเดือนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม
- เที่ยวประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี - การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ - เวลาทำงาน 08.30-18.00 น.(พักเที่ยง 12.00-13.00 น.) - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์(หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์)
ติดต่อ
บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
30/85 ซอย S1/2 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: http://www.greennation.co.th