บริษัท พรนิติฟิล์มแอนด์วีดีโอ จำกัด
ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการสารคดี วีดิทัศน์
สวัสดิการ
ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรนิติฟิล์มแอนด์วีดีโอ จำกัด
729/125-126 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120