เป็นสาขาของบริษัทจากประเทศอเมริกา ซึ่งก่อตั้งมากว่า 25 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Troy, MI, U.S.A. และมีบริษัทสาขากว่า 80 สาขาในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก สำนักงานสาขาประเทศไทยตั้งอยู่ที่ อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ ตรงข้ามสถานฑุตอังกฤษ บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001, GMP, OHSAS18001, HACCP, ISO/IEC17025 และอื่นๆ และดำเนินธุรกิจด้านการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม และจัดสัมมนา เกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
สวัสดิการ
เงินเดือน, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ (นอกเหนือจากประกันสังคมของภาครัฐบาล) โบนัส และ อื่น ๆ ตามตำแหน่งหน้าที่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Perry Johnson Registrars, Inc.
ชั้น10 อาคารเวฟเพลส เลขที่ 55 ถนนวิทยุ 10330
เว็บไซต์: www.pjr.com
ใช้งานแผนที่