เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ส่งออกไปยัง 40+ ประเทศทั่วโลก กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมอาหารมากว่า 40 ปี บริษัทของเรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบุคคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอาหารที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความต้องการบุคคลกรจำนวนมากมาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษ้ท
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลา -รถรับส่งพนักงาน -เบี้ยขยัน -โบนัสประจำปี -ปรับเงินประจำปี -ข้าวกลางวันฟรี -ท่องเที่ยวประจำปี -ตรวจสุขภาพประจำปี -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี -เครื่องแบบพนักงาน -หลักสูตรฝึกอบรมและแผนพัฒนา -สวัสดิการอื่นๆ ตามตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด
88/88 ซ.วัดเสาธงกลาง ถนนบางนา - ตราด กม.23
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.octafoods.com
ใช้งานแผนที่